လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမည်ဖြင့်ရှာရန်

တိုင်း/ပြည်နယ် အလိုက်ရှာရန်

ပါတီအလိုက်ရှာရန်

Filtered By

နေအောင်ဦး

တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်

ကချင်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် ၁

မင်းသိန်း

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ရေဦး မဲဆန္ဒနယ်

သိန်းဘိုဘိုထွေး

တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်

ကချင်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် ၁

အောင်ကြည်ညွန့်

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး မဲဆန္ဒနယ် ၄

ရဲဝင့်စိုး

တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်

ကချင်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် ၁

စိုးပိုင်ဌေး

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

မြိတ်မြို့ မဲဆန္ဒနယ်

မျိုးမောင်သိန်း

တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်

ကချင်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် ၁

စောဘီစံသိန်းမြင့်

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ကရင်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် ၉

အောင်ကိုမင်း

တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်

ကချင်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် ၁

သန်းအောင်

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ငပုတော မဲဆန္ဒနယ်

ဇော်ထွန်း

တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်

ကချင်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် ၁

ဖေတင်

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

မွန်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် ၆

သိန်းလွင်ဌေး

တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်

ကချင်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် ၁

အုန်းခင်

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ပုလော မဲဆန္ဒနယ်

ကိုကိုနိုင်

တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်

ကချင်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် ၁

အောင်ဝင်း

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီး မဲဆန္ဒနယ် ၁

ဖြိုးဝေတင့်

တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်

ကချင်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် ၁

အောင်ကျော်ဟိန်း

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

တနင်္သာရီ မဲဆန္ဒနယ်

ဝင်းနိုင်ဦး

တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်

ကချင်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် ၁

ဝင်းမောင်

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

မကွေးတိုင်းဒေသကြီး မဲဆန္ဒနယ် ၆

မြင့်ဟန်ထွန်း

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဘုတလင် မဲဆန္ဒနယ်

ဂျေယောဝူ

တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ

ကချင်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် ၁

ဇယ်ခေါင်

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ကချင်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် ၃

ခင်မကြီး

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ကချင်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် ၈

ဘော်ရယ်စိုးဝေ

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ကယားပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် ၃

ကျော်သောင်း

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မဲဆန္ဒနယ် ၁

မင်းနိုင်

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မဲဆန္ဒနယ် ၁၂

လင်းတင်ဌေး

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

မွန်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် ၄

ခင်စန္ဒီ

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

လောင်းလုံး မဲဆန္ဒနယ်

ဇဝန

တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်

ကချင်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် ၁