လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် အမည်ဖြင့်ရှာရန်

တိုင်း/ပြည်နယ် အလိုက်ရှာရန်

ပါတီအလိုက်ရှာရန်

Filtered By

အေးနိုင်

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဒဂုံမြို့သစ်တောင်ပိုင်း မဲဆန္ဒနယ်

ကိုကိုနိုင်

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မဲဆန္ဒနယ် ၈

ကျော်ဝင်း

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဒဂုံမြို့သစ်ဆိပ်ကမ်း မဲဆန္ဒနယ်

ဝင်းမြင့်ချစ်

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး မဲဆန္ဒနယ် ၈

နေမျိုးထက်

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ကျောက်တံတား မဲဆန္ဒနယ်

ဝင်းဇော်

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ကချင်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် ၇

တင်ထွန်းနိုင်

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဆိပ်ကြီးခနောင်တို မဲဆန္ဒနယ်

ကျော်မြင့်ဦး

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မဲဆန္ဒနယ် ၁၀

အေးမြမြမျိုး

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ကျောက်တန်း မဲဆန္ဒနယ်

မာန်လောမောင်း

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ချင်းပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် ၈

စုစုလွင်

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

သုံးခွ မဲဆန္ဒနယ်

စိုးအောင်

ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ

မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး မဲဆန္ဒနယ် ၁၁

စိုးသူရထွန်း

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ကွမ်းခြံကုန်း မဲဆန္ဒနယ်

နန်းနီနီအေး

ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ

ကရင်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် ၆

နန်းသန်းသန်းလွင်

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဘားအံ မဲဆန္ဒနယ်

စိုင်းစံအောင်

ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ

ရှမ်းပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် ၁၂

စောထွန်းမြအောင်

ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ

ဖာပွန် မဲဆန္ဒနယ်

ပူဂင်ကမ်းလျန်

ဇိုမီးဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ချင်းပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် ၅

စောတင်ဝင်း

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ကြာအင်းဆိပ်ကြီး မဲဆန္ဒနယ်

အေးမင်းဟန်

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

မွန်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် ၁

နှီယာအုပ်

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ဟားခါး မဲဆန္ဒနယ်

ရှေးရယ်ရှုမောင်

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ကယားပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် ၂

နွယ်နွယ်အောင်

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

မွန်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် ၂

ဂျေယောဝူ

တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ

ကချင်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် ၁

ဇယ်ခေါင်

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ကချင်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် ၃

ခင်မကြီး

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ကချင်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် ၈

ဘော်ရယ်စိုးဝေ

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

ကယားပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် ၃

ကျော်သောင်း

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မဲဆန္ဒနယ် ၁

မင်းနိုင်

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မဲဆန္ဒနယ် ၁၂

လင်းတင်ဌေး

အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

မွန်ပြည်နယ် မဲဆန္ဒနယ် ၄