# ပါတီအမည်
1 မြိုတိုင်းရင်းသားဖွံ့ဖြိုး​ရေးပါတီ
2 တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ
3 လားဟူအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ
4 ကိုးကန့်ဒီမိုကရေစီနှင့်ညီညွတ်ရေးပါတီ
5 ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်(PNO)ပါတီ
6 ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(မြန်မာ)
7 ကယန်းအမျိုးသားပါတီ
8 ရခိုင်ပြည်နယ်အမျိုးသားအင်အားစုပါတီ
9 ကရင်ပြည်သူ့ပါတီ
10 “ဝ”အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ
11 တအာင်း(ပလောင်)အမျိုးသားပါတီ
12 မွန်ဒေသလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီ
13 ဒီမိုကရေစီနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ
14 ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
15 ညီညွတ်သောဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ(UDP)
16 ၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားလူငယ်များ(ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ)ပါတီ
17 ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားနိုင်ငံရေးအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
18 အမျိုးသားနိုင်ငံရေးမဟာမိတ်များအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
19 ချင်းအမျိုးသားဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
20 ဝံသာနုဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
21 ခေတ်သစ်ပြည်သူ့ပါတီ
22 ပြည်ထောင်စုဒီမိုကရေစီပါတီ
23 မတူကွဲပြားခြင်းနှင့်ငြိမ်းချမ်းရေးပါတီ
24 ချင်းတိုးတက်ရေးပါတီ
25 အင်းအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ
26 “ဝ”ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
27 ဖလုံ-စဝေါ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
28 အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
29 ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
30 တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ